Arbedodd Bolton Wanderers ar ôl i Football Ventures gwblhau cytundeb meddiannu

Ddiwrnod ar ôl i’r Gynghrair Bêl-droed dynnu’r plwg ar aelodaeth bresennol Bury, llwyddodd Bolton Wanderers i gyhoeddi cerydd munud olaf gyda gweinyddwyr y clwb yn cadarnhau bod y gwerthiant i Football Ventures Limited wedi’i gwblhau.

Roedd Bolton ar fin cael ei ddiddymu ar ôl i bedwar mis o filiau heb eu talu, gosodiadau wedi’u gohirio a staff chwarae a diogelwch heb eu talu arwain at ddyddiad cau terfynol o 14 diwrnod, gyda’r gweinyddwr Paul Appleton yn cael gwybod naill ai i werthu clwb Cynghrair Un neu brofi y gellir ei ariannu ar gyfer prawf y tymor.

Mewn datganiad a ryddhawyd amser te ddydd Mercher dywedodd Appleton: “Mae hwn wedi bod yn un o’r gweinyddiaethau mwyaf cymhleth y bûm yn ymwneud â hwy, ond rwy’n falch iawn o ddweud ein bod o’r diwedd daethpwyd i gasgliad boddhaol gyda’r gwerthiant i Football Ventures. ”Harry Bunn gan Bury: ‘Mae rhai hogiau yn ei chael hi’n anodd.Neilltuodd y gweinyddwr y rhan fwyaf o’i ddirmyg, fodd bynnag, ar gyfer y perchennog oedd yn gadael Anderson.

Dywedodd Appleton: “Ar adegau roedd yn ymddangos bod rhai o’r rhwystrau yn anorchfygol ac mae’r rhwystredigaeth a deimlwyd wedi bod yn aruthrol, yn anad dim gan gefnogwyr a oedd wedi gorfod dioddef gormod o wythnosau o ansicrwydd. Hoffwn dalu teyrnged arbennig i Ymddiriedolaeth Eddie Davies a’u tîm cyfreithiol, sydd trwy gydol yr holl broses wedi bod yn barod i wneud popeth yn eu gallu i sicrhau bod etifeddiaeth anhygoel Eddie yn cael ei chynnal ac nid ei chyflyru.Hyd yn oed ar yr 11eg awr pan oedd partïon eraill yn fodlon dychwelyd ar eu cytundebau, sylweddolodd yr Ymddiriedolaeth fodolaeth Bolton Wanderers yn y fantol ac roeddent yn barod i ddod o hyd i gyfaddawd.

“Mae’n dyst i’w penderfyniad di-ffael ein bod wedi gallu cwblhau’r fargen, oherwydd roedd rhai o’r amgylchiadau a’r gofynion yr oeddent yn eu hwynebu yn gwbl afresymol, ond nid oeddent yn barod i ganiatáu i Bolton annwyl Eddie ddioddef mwyach yn nwylo Ken Anderson. Yn anffodus, defnyddiodd Mr Anderson ei swydd fel credydwr gwarantedig i rwystro a rhwystro unrhyw fargen nad oedd o fudd iddo nac yn gweddu i’w ddibenion.Diolch byth, gyda chymorth yr Ymddiriedolaeth ac eraill, roeddem yn gallu goresgyn y rhwystr hwn. ”

Dywedodd Football Ventures mewn datganiad:“ Roeddem yn parhau i ganolbwyntio ar gwblhau’r fargen, hyd yn oed pan oedd ar adegau anodd cadw ein cwnsler, gyda difrod pellach i’r clwb yn cael ei achosi gan oedi y tu hwnt i’n rheolaeth. Nawr rydym yn gyffrous i ddechrau adfer y clwb godidog hwn i’w safle haeddiannol, a sicrhau ei ddyfodol i’r cefnogwyr, y staff a’r chwaraewyr. ”

Er bod rhyddhad yn amlwg yn y gogledd-orllewin a oedd gan Bolton heb ddilyn Bury i ebargofiant, mae digon i’w wneud o hyd cyn y gall unrhyw un ddechrau dathlu.Gan ddechrau’r tymor gyda didyniad o 12 pwynt am fynd i ddwylo’r gweinyddwyr, bydd Bolton wedi’i wreiddio i waelod Cynghrair Un am beth amser ar ôl cymryd un pwynt yn unig o’u pedair gêm gyntaf.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth y rheolwr Phil Ymddiswyddodd Parkinson gyda’r sefyllfa ar ei llwmaf, mae’r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol profiadol y clwb wedi hen ddiflannu, ac mae cosb EFL am fethu â chyflawni gêm olaf y tymor diwethaf yn dal i gael ei gweithio allan.